Overzicht Industrieën

ONZE PRODUCTEN VOOR UW TOEPASSINGEN

In de 25 jaar dat Katronic actief is op het gebied van ultrasone debietmeting hebben we wereldwijd aan duizenden klanten debietmeters geleverd. Onzeinstrumenten kennen inmiddels een enorm spectrum aan toepassingen in uiteenlopende sectoren.

Ultrasone debietmeters worden vaak gebruikt in de waterindustrie, maar de technologie is nuttig gebleken op vele andere gebieden, van installaties op ruimte-exploratieprojecten tot voortstuwingsmetingen voor onderzeeërs.

Onze draagbare debietmeters worden in het hele brouwproces gebruikt, terwijl de technologie evenzeer gangbaar is in de kernenergiesector. Hier zijn de niet-invasieve instrumenten ideaal voor het monitoren van radioactieve vloeistoffen.

Klemdebietmeters kunnen ook worden gebruikt voor vuile toepassingen waarbij de inhoud van de pijp een risico vormt voor de gezondheid. In de halfgeleiderindustrie worden clamp-on debietmeters bijvoorbeeld gebruikt om fluorwaterstofzuur te meten. Onze technologie is ook nuttig in de farmaceutische sector, waar het handhaven van steriele werkomstandigheden essentieel is.

Katronic flowmeters zijn zo veelzijdig dat ze van de hoogste tot de laagste, van de schoonste tot de vuilste, en van de veiligste tot de gevaarlijkste industriële locaties die er bestaan, kunnen worden toegepast.