Imprint

Katronic AG & Co. KG
Gießerweg 5
38855 Wernigerode
Duitsland

Tel. +49 (0)3943 239 900
Fax +49 (0)3943 239 951

Internet
info@ENTFERNENkatronic.de
www.katronic.de

Maatschappelijke zetel: Wernigerode

Registratie bij de rechtbank: Amtsgericht Stendal, HRA 4282

BTW-NUMMER: DE293611884

Volledig aansprakelijke vennoot: Katronic AG

Geregistreerde zetel: Langelsheim

Geregistreerde rechtbank: Braunschweig, HRB 204593

Directie: Karsten Frahn

Raad van commissarissen: Mario Bergmann (voorzitter), Christian Schulz, Dr. Verena Puppe

BTW ID AG: DE293809746

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Inhoud
Katronic AG & Co. KG - hierna te noemen "Katronic" - aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Katronic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van materiële of ideële aard die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of uit het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, voor zover geen bewijs van opzet of grove nalatigheid van de kant van Katronic kan worden aangetoond. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Katronic behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de website of het gehele aanbod zonder kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Verwijzingen en links
Katronic stelt op verschillende plaatsen op haar website links beschikbaar naar aanbiedingen van derden. De uitgevers van de websites waarnaar deze links verwijzen zijn uitsluitend aansprakelijk voor hun inhoud, en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie. Katronic onderzoekt deze websites alleen op het moment waarop de link wordt geplaatst. Alle wijzigingen die op een later tijdstip plaatsvinden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de uitgevers van deze websites.

Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheidDezeuitsluiting van aansprakelijkheid is een integraal bestanddeel van ons internetaanbod, van waaruit naar deze pagina is verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst gedeeltelijk of in hun geheel niet of niet meer in overeenstemming zijn met het geldende recht, blijven de overige delen van dit document, inclusief hun inhoud en geldigheid, onaangetast.

Copyright


Copyright Katronic AG & Co. KG 2015.
Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, audio-, video- en animatiegegevensbestanden die op deze website zijn opgenomen, vallen onder het auteursrecht, evenals andere wetten die de bescherming van intellectueel eigendom regelen. Reproductie, wijziging of gebruik in andere elektronische of gedrukte publicaties is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Katronic AG & Co. KG.

Foto's

Foto Nummer: 123621076, Auteursrecht: Policas

Foto Nummer: 100943746, Auteursrecht: Gary Blakeley

Foto Nummer: 139198163, Auteursrecht: Juanan Barros Moreno

Foto Nummer: 52077193, Auteursrecht: effe45

Foto Nummer: 145220707, Auteursrecht: iurii

Foto Nummer: 69514060, Auteursrecht: Darren J. Bradley

Foto nummer: 171491474, Copyright: Aleksandar Tasevski

Foto nummer: 186955388, Copyright: servickuz

Foto nummer: 112962028, Copyright: Johan Swanepoel

Foto nummer: 123914935, Copyright: AlexKol Photography

Foto nummer: 206693146, Copyright: Planar

Foto nummer: 74064022, Copyright: John Kasawa

Foto nummer: 124029454, Copyright: Brian A Jackson

Foto nummer: 93686937, Copyright: davis

Foto nummer: 58356837, Copyright: psdesign1

Foto nummer: 75085192, Copyright: Konstiantyn

Alle bedrijfs- en productfoto's, Copyright: Uwe Johannsen

Flow-Compositie, Copyright: Diana Volkolakova

Gegevensbescherming

Verklaring gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een serieuze zaak. De bescherming van uw privacy is voor ons een belangrijke doelstelling bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen wanneer u deze zelf invoert, bijvoorbeeld bij het invullen van een sollicitatieformulier of een aanvraagformulier. De eisen van de betreffende wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming worden strikt nageleefd. Katronic garandeert verder dat alle persoonlijke gegevens niet aan derden worden verstrekt of verkocht.

Gebruik van Google Analytics

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website voor u te verbeteren en inhoud aan te bieden die op uw behoeften is afgestemd, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Met deze dienst kunnen wij de voorkeuren van bezoekers volgen en de website optimaliseren. Als u onze website bezoekt, verzamelen Google en onze provider routinematig het IP-adres dat door de internetprovider is toegewezen, de URL van waaruit u onze website heeft bezocht, de door u bezochte websites en de datum en tijd van uw bezoek. Het is voor Katronic niet mogelijk om deze gegevens aan bepaalde personen toe te wijzen. De individuele gebruiker blijft anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "Cookies". Dit zijn kleine tekstelementen, die op de computer van een gebruiker worden opgeslagen en de aantrekkelijkheid verbeteren door het gebruik van website te analyseren. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen of andere middelen die schade kunnen veroorzaken. Google gebruikt de door de cookies gegenereerde informatie om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website voor de exploitant van de website samen te stellen en om verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.