Water en Afvalwater

Klemdebietmeters voor de watercyclus

KATflowmeters zijn eenvoudig te installeren en zijn ideaal voor uitgebreide leidingnetwerken waar zowel leidingen met een grote diameter als kleinere toevoerleidingen moeten worden bewaakt en flowonderzoeken moeten worden uitgevoerd. Klemdebietmeters bieden de instrumenten die nodig zijn om aan de uiteenlopende eisen van een dergelijke veeleisende industrie te voldoen. De technologie kan worden gebruikt voor permanente installatie op grote leidingen waar de installatie van een invasieve debietmeter economisch niet haalbaar is, en op alle verschillende procesvloeistoffen die binnen het netwerk voorkomen.

De debietmeters van Katronic bieden een reeks voordelen aan onze klanten in de watersector.

De ultrasone transducers worden geïnstalleerd door ze op de buitenkant van de pijp te klemmen. Het proces is snel en eenvoudig. Het is niet nodig in de leiding te snijden of de stroom af te sluiten, en bijgevolg is er geen onderbreking van de watertoevoer of risico van lekkage.

Voor leidingen met een grote diameter zullen de aankoopkosten van een Katronic debietmeter lager zijn dan die van een alternatieve in-line oplossing. De enige kosten die een klant hoeft te maken met een clamp-on debietmeter zijn de kapitaaluitgaven, terwijl invasieve meters extra kosten met zich meebrengen voor engineeringwerkzaamheden, stilstand, opgeleid personeel en specialistische apparatuur, wat leidt tot veel hogere totale kosten. Een ander economisch voordeel van Katronic clamp-on debietmeters is dat sommige instrumenten kunnen worden gebruikt om twee leidingen tegelijk te meten, waardoor ze dubbel kosteneffectief zijn.

Katronic ultrasone debietmeters zijn verkrijgbaar als zowel draagbare als vaste installatie-instrumenten, geschikt voor verschillende toepassingen in de water- en afvalwaterindustrie, van sanitaire toepassingen tot debietmeting van rioolwater. De meters kunnen worden voorzien van een reeks verschillende ingangs- en uitgangsconfiguraties en sommige toestellen kunnen twee leidingen tegelijk meten.

 • Verificatie van de prestaties van in-line debietmeters
 • Opsporing van lekken en verstoppingen
 • Drinkwater- en effluentmetingen
 • Controle van gezeefd slib
 • Controle van chemische dosering
 • Testen en inspecteren van pompen en kleppen
 • Severn Trent Water
 • United Utilities
 • Wessex Water
 • Thames Water
 • Nomenca
 • Mott MacDonald Bentley