Energiemeters
Ultrasone debietmeters voor het meten van thermische energie

KATflow 100. KATflow 150. KATflow 230.

Drie van de Katronic clamp-on ultrasone debietmeters kunnen worden geleverd als instrumenten voor het meten van warmtehoeveelheden en worden in toenemende mate gebruikt als draagbare en permanent geïnstalleerde energiemeters door diverse industrieën en gemeentelijke organisaties. Door de clamp-on montagetechniek van de flow- en temperatuursensoren kunnen de flowmeters niet-invasief de warmtehoeveelheid meten zonder het risico van onderbreking van de flow, drukval of lekkage.

Pijpdiameter 10 - 3 000 mm
Meting van de hoeveelheid warmte
Werkt op netstroom
Interne gegevenslogger
Levensduur batterij 24 h
Procesuitgangen

Voor het gebruik van clamp-on debietmeters als energiemeetinstrumenten zijn een paar ultrasone debietsensoren vereist die op een geschikt leidinggedeelte zijn gemonteerd, alsmede twee PT100-temperatuursensoren. De PT100's worden gemonteerd op de inlaat- en uitlaatpijpen van het gekozen systeem. De debietmeter maakt vervolgens gebruik van de debietgegevens, de verschiltemperatuur en de specifieke warmtecapaciteit van het stromende medium om het energieverbruik te berekenen.

De KATflow 150 en KATflow 100 worden gebruikt voor permanente installatie op een verscheidenheid van HVAC-toepassingen en kunnen gemakkelijk worden ingebouwd in geautomatiseerde gebouwbeheer- en controlesystemen. De draagbare KATflow 230 wordt gebruikt voor steekproefmetingen als onderdeel van energieverbruiksonderzoeken. Alle energiemeters bieden procesuitgangen, waaronder stroomuitgangen, open-collector uitgangen met totalisatorpuls, en digitale relaisuitgangen. Bovendien kunnen de KATflow 150 en 100 worden uitgerust met een RS 485 of Modbus voor gemakkelijke integratie.

 • Externe meting van temperatuur en warmtehoeveelheid
 • Draagbare en vaste installatie-instrumenten
 • Vastgeklemde PT100-temperatuursensoren
 • Tot 100 000 metingen tellende datalogger en software voor monstername en gegevensoverdracht
 • Setup-wizard voor eenvoudige en snelle meterprogrammering
 • Bi-directionele debietmeting
 • Bereik pijpdiameter 10 mm tot meer dan 3 000 mm
 • Temperatuurbereik voor sensoren -30 °C tot +250 °C (-22 °F tot +482 °F)
 • Meters kunnen worden gebruikt met een verscheidenheid aan PT100 insteeksensoren
 • Metingen in W, kW, MW voor warmtestroom, en J, kJ, MJ voor warmtehoeveelheid
 • Drie-regelig display kan warmtestroom en beide temperatuurmetingen weergeven
 • Meting van koelmiddelen en water-glycolmengsels